Logo

Evidence majetku nejen čárovým kódem KROK za KROKEM

První otázka, kterou si musíte položit, zní: Je jiné než "papírové" řešení pro nás vhodné ? Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď, ale obecně lze konstatovat, že od tisíců položek evidovaného majetku je úspora času, a tím i nákladů jednoznačná. V kapitole PŘÍNOS ZAVEDENÍ - NÁVRATNOST najdete propočet návratnosti investic v závislosti na počtu položek.

Pokud se rozhodnete pro zavedení nového systému evidence majetku, musíte udělat několik rozhodnutí, která jsou naznačena dále.

  • volba technologie pro značení majetků (lineární čárový kód, dvoudimenzionální kód, RFID nebo jejich kombinace) viz. kapitola ZNAČENÍ MAJETKU
  • vhodný materiál pro značení majetků a lokalit, jeho volba je velice závislá na požadavcích, jaké budete mít na jeho trvanlivost, obsah, velikost a v neposlední řadě i cena viz. kapitola ETIKETY
  • dalším úkolem je volba vhodného HW vybavení viz. kapitola HW PRO INVENTURU. Zde najdete doporučení, jaké vlastnosti je vhodné vzít v úvahu s ohledem na evidenci majetku
  • ruku v ruce s HW jde i SW a jeho funkcionalita, která vám může poskytnout celou řadu potřebných informací právě tam, kde je potřebujete a můžete se okamžitě rozhodovat - další podrobnosti jsou v kapitole SW INVENTURA
  • důležitou součástí celého systému je možnost zpracování a vyhodnocení pořízených dat v terénu, od jednoduchého přenesení dat do PC a ekonomického IS až po sofistikované řešení napojené na IS v podobě SW ProBaze MAJETEK určeného pro evidenci a správu majetku viz. SW PRO ZPRACOVÁNÍ DAT
  • pro komplexní provedení inventarizace je zapotřebí propojení s ekonomickým IS - více je uvedeno v kapitole PROPOJENÍ  S IS
  • při prvotním polepení je nutno vzít v úvahu celou řadu skutečností, které jsou uvedeny v kapitole METODY POLEPENÍ
  • pokud nemáte k dispozici dostatečný počet pracovníků nebo jsou i jiné důvody, můžeme být nápomocni v nasazení zkušených pracovníků pro provedení inventury